Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ:Автобусни линии:
№12, №26, №29 и №37

Маршрутни линии:
№1, №2 и №10
ДКЦ IV:

гр. Пловдив
ул. "Гергана" №7
тел: 032/643-954, 032/644-284, 032/644-298

e-mail: dkc4@abv.bg


За нас:

В ДКЦ 4 се извършват следните основни дейности:

- Консултации по повод диагностика и лечение на остро и хронично болни лица;

- Профилактика на заболяванията, с оглед на ранното им откриване и предотвратяване на усложненията;

- Оперативни интервенции с локална анестезия и манипулации с диагностична, лечебна и профилактична цел;

- Предписване на лекарствени средства и медицински пособия;

- Лабораторни, рентгенови, ехографски и др. инструментални изследвания с диагностична, лечебна и профилактична цел;

- Експертиза за временна неработоспособност;

- Активно наблюдение (диспансеризация) на болни с хронични заболявания;

- Консултативна помощ при наблюдение на бременни и жени по време на бременност и майчинство;

- Педиатрична консултативна помощ на деца от 0-18 години;

- Промоция на здравето и участие в целеви здравно профилактични програми;

- Издаване на документи свързани с дейността.


Вижте по-голяма карта

За контакти, моля попълнете
формата по-долу:

 

Име:  
 

Съобщение:
   

Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив