Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

Кабинет 17 > Акушерство и гинекология > Д-р Айлер Али
Д-р Айлер Али
Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.00-16.00   15.30-17.30 08.00-10.00  
Домашни прегледи 18.00-18.30   18.00-19.00 12:30-13:30   
Профилактични прегледи на рискови групи 17.30-18.00    17.30-18.00  12.00-12.30  
Програма "Майчино здравеопазване"  16.00-17.30   14.00-15.30 10.00-12.00  


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив