Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

Кабинет 13 > Хирургичен кабинет > Д-р Петър Беров
Д-р Петър Беров
Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 08:30-10:30 08:30-10:30 08:30-10:00 08:30-10:00  
Домашни прегледи         08:30-09:30
ЛКК 14:00-14:30 14:00-14:30 14:00-14:30 14:00-14:30 14:00-14:30
Профилактични прегледи на рискови групи         09:30-10:00


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив