Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

Кабинет 10 > Педиатричен кабинет > Д-р Константин Трайков
Д-р Константин Трайков
Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 09:30-11:30 13:00-15:30 13:30-14:00 13:00-15:30
Домашни прегледи 15:30-16:00
ЛКК
Профилактични прегледи на рискови групи
Програма "Детско здравеопазване" от специалист по "Детски болести" 15:30-16:00
Програма "Майчино здравеопазване" от специалист от "АГ и репродуктивна медицина"


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив