Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

Кабинет 23 > Клинична лаборатория > Д-р Валентина Атанасова
Д-р Валентина Атанасова
Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи  15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив