Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

Кабинет 42 > Офталмологичен кабинет > Д-р Рукие Сирачка
Д-р Рукие Сирачка
Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 08.00-12.00  14.30-17.30
Домашни прегледи 13.30-14.00
ЛКК 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30
Профилактични прегледи на рискови групи
Програма "Детско здравеопазване" от специалист по "Детски болести"
Програма "Майчино здравеопазване" от специалист от "АГ и репродуктивна медицина"


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив