Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

Кабинет 26 > Ревматологичен, ортопедичен > Д-р Димитър Георгиев
Д-р Димитър Георгиев




































Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 13:00-14:00
14:30-15:00
13:00-14:00
14:30-15:00
13:00-14:00
14:30-15:00
13:00-14:00
14:30-15:00
13:00-14:00
Домашни прегледи         14:30-15:00
ЛКК 14:00-14:30 14:00-14:30 14:00-14:30 14:00-14:30 14:00-14:30


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив