Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

Кабинет 17 > Акушерство и гинекология > Д-р Олга Лизева
Д-р Олга Лизева
Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 08:00–10:00  16:00-17:30 11:00–13:00   08:00–10:00 
Домашни прегледи 12:30–13:30 17:30-18:30      12:00–13:00 
Профилактични прегледи на рискови групи 10:00–10:30   13:00–13:30   11:30–12:00 
Програма "Майчино здравеопазване" от специалист от "АГ и репродуктивна медицина" 10:30–12:30 14:00–16:00  8:00–11:00   10:00–11:30 


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив