Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

Кабинет 11 > Пневмология и фтизиатрия > Д-р Мария Димитрова, пневмология и фтизиатрия
Д-р Мария Димитрова, пневмология и фтизиатрия
Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи     14.30-18.30   14.30-18.30
Домашни прегледи     18.30-19.30   18.30-19.30


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив