Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)


КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ:

Автобусни линии:
№12, №26, №29 и №37

Маршрутни линии:
№1, №2 и №10
ДКЦ IV:

гр. Пловдив
ул. "Гергана" №7
тел: 032/643-954, 032/644-284, 032/644-298

Регистратура: 0888-768857

e-mail: dkc4@abv.bg


Сайтът "http://www.dkc4.com/" НЕ се поддържа от нас и публикува невярна и остаряла информация.

Добре дошли на официалния сайт на ДКЦ 4, гр. Пловдив!

Ние Ви предлагаме повишаване качеството на живота, чрез осъществяване на здравния потенциал и изграждане на по-здравословно бъдеще, чрез предлагане и реализация на най-широк спектър достъпна, своевременна, достатъчна и качественна медицинска помощ състояща се в консултации за промоция и профилактика на заболяванията, специализирани прегледи и изследвания за ранна диагностика на заболяванията, съвременни лечебни методи и рехабилитационни технологии, като всичко това става на основата на опит, отговорност и хуманност.

Шест причини да изберете ДКЦ 4 пред останалите:

1. Големият брой общопрактикуващи лекари, работещи в сградата на ДКЦ 4 създава голямо улеснение за пациента при получаване на специализирана медицинска помощ.
2. ДКЦ 4 разполага със собствена клинична лаборатория и звено за образна диагностика, мамограф.
3. Добра комуникативна грижа с целия град.
4. В сградата има разположени аптека и оптика, с което цикълът на обслужване на пациента се затваря.
5. Изградена е вътрешна информационна компютъризирана система, която създава добра комуникация между регистратура, лекарски кабинети, клинична лаборатория, администрация, РЗОК . Наличие на Интернет във всеки медицински кабинет.
6. Широкоспектърна дейност по промоция и превенция на здравето.


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив