Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

Кабинет 51 > Вътрешни болести, гастроентеролог, физиотерапевт > Д-р Мария Димитрова, вътрешни болести
Д-р Мария Димитрова, вътрешни болести












































Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14:30-16:30   19:30-21:30 14:30-16:30  
Домашни прегледи         19:30-20:00 
ЛКК 14.00-14.30   14.00-14.30    14.00-14.30  14.00-14.30   14.00-14.30 
Профилактични прегледи на рискови групи   14.30-15.00       


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив