Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

Кабинет 16 > Алергологичен кабинет > Д-р Силвия Новакова
Д-р Силвия Новакова
Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14:30-17:30 07:30-11:30 14:30-17:30 07:30-11:30 07:30-11:30
Домашни прегледи  17:30-18:30   17:30-18:30    


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив