Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

Кабинет 36 > Урологичен кабинет > Д-р Мирослав Сакарски
Д-р Мирослав Сакарски
Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14:30-16:00  14:30-16:30    14:30-17:00   
Домашни прегледи 16:30-17:30  16:30-17:30    17:30-18:30   
Профилактични прегледи на рискови групи 16:00-16:30      17:00-17:30    


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив