Кабинет 11 > Пневмология и фтизиатрия > Д-р Мария Димитрова, пневмология и фтизиатрия
Д-р Мария Димитрова, пневмология и фтизиатрия

Посещения за:ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи14.30-18.3014.30-18.30
Домашни прегледи18.30-19.3018.30-19.30
ЛКК
Профилактични прегледи на рискови групи
Програма "Детско здравеопазване" от специалист по "Детски болести"
Програма "Майчино здравеопазване" от специалист от "АГ и репродуктивна медицина"


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив