Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

(Днес), 23.10.2021 г.

Филтър:
  No 81491940
Отчет и Анализ за 2трим. 2021 от 25.08.2021


  No 80856900
Обява от 31.03.2021


  No 80800920
Обява от 1.03.2021


  No 80800920
Връзка в сайта на АОП - 02611-2021-0001 - прикачен

Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив