Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

(Днес), 30.07.2021 г.

Филтър:
  No 80856900
Обява от 31.03.2021


  No 80800920
Обява от 1.03.2021


  No 80800920
Връзка в сайта на АОП - 02611-2021-0001 - прикачен

Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив