(Днес), 23.01.2020 г.

Филтър:
  No 78969240
Обществена поръчка от 20.01.2020


  No 78926040
Обществена поръчка от 10.01.2020


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив