(Днес), 20.02.2019 г.

Филтър:
  No 77493425
Съобщение от 11.02.2019
- прикачен

  No 77450892
Протоколи и решение от 01.02.2019
- прикачен

  No 77433215
Протокол по ЗОП от 28.01.2019
- прикачен

  No 77355222
Публикуване на обява от 10.01.2019
- прикачен

Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив